Φωτογραφίες 7ης Συνάντησης

29 Jul 2019 in

Φωτογραφικό υλικό από την 7η Τεχνική Συνάντηση Εταίρων που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 κατά το χρονικό διάστημα από τις 10:00 έως 17:00 στο ΕΛΚΕΘΕ (Λεωφ. Βουλιαγμένης 576, Τ.Κ. 16452, Αργυρούπολη – Κτίριο Volvo – 1ος όροφος).

Ετικέτες